Започва реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на квартал „Самара 1“ в Стара Загора

На 23 май, от 12:00 часа, ще бъде положена първата копка на първия етап от проекта за реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на квартал „Самара 1“ в Стара Загора. Общата дължина на предвидената за изграждане канализационна мрежа е 2124 метра.

drainage pipesТя ще се изпълнява до голяма степен в трасето на съществуваща канализация в експлоатация. Предвижда се изграждане на ревизионни шахти, дъждоприемни шахти, сградни канализационни отклонения към всички имоти, както и създаване на нов дъждопреливник и отливен канал, който се зауства в река Бедечка.

Общата дължина на предвидената за изграждане водоснабдителна мрежа е 1119,5 метра, с надземни пожарни хидранти и сградни водопроводни отклонения към всички имоти.

Близо 2 млн. и 400 хил. лева е финансирането по програма на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, а собствените средства на Община Стара Загора по рехабилитацията на ВиК-мрежата са в размер на над 64 хил. лева. 

Изпълнител на строително-монтажните работи е „Грома холд“ ЕООД.

www.infoz.bg  www.infoz.bg