Община Стара Загора продължава сътрудничеството си с УНИЦЕФ – България

Заместник-кметовете на Стара Загора Надежда Чакърова и Павлина Делчева проведоха работна среща с Дани Колева – програмен директор „Закрила на детето“ в УНИЦЕФ – България. Те обсъдиха различни аспекти на сътрудничеството между Община Стара Загора и организацията, с което местната власт и неправителствения сектор могат да се допълват.

UNICEF

„Ще надграждаме партньорството, което има създадено към момента. Приоритет в работата ни остава поддържането на качествени социални услуги на територията на общината, защото те обхващат широк спектър от дейности, които са в реална полза на хората. Стремим се към предоставяне на навременна подкрепа на уязвимите групи. С УНИЦЕФ (Детски фонд на обединените нации) ще се съсредоточим върху социалната интеграция на децата и грижите към тях. Устойчивите резултати са сигурни, когато се работи в синхрон на различни нива с обща цел“, сподели Павлина Делчева.

Малко по-късно към срещата се присъедини и Захари Атанасов, председател на Управителния съвет на Националната мрежа на здравните медиатори.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg