Земеделският институт в Стара Загора разполага с иновативни лаборатории в помощ на животновъдите

Земеделският институт в Стара Загора работи активно по европейски програми, чрез които е изградил две специализирани лаборатории в помощ на животновъдите. Това съобщи директорът проф. Стайка Лалева.

"В едната от тях се прилага модерен метод за изследване на качествата на млякото, от който се възползват много фермери, за да отговорят на високите европейски изисквания" - каза проф. Живко Кръстанов, който е завеждащ секция „Развъждане и технологии в говедовъдството” и председател на Научния съвет при Земеделски институт.

"Втората лаборатория осъществява мониторинг и управление на газовите емисии, отделяни при преживното говедовъдство, което позволява тяхното намаляване. Лабораторията е единствена на Балканите и шеста в Европа" - добави проф. Кръстанов.

Земеделски институт Стара ЗагораЗемеделският институт работи активно с различните асоциации и в помощ на фермерите с научния си потенциал и експерименталната база. От 2006 г. до сега в института са преминали обучение над 2500 фермери.

В Земеделски институт - Стара Загора се съхранява и опазва генофондът на породите Българско кафяво и Черношарено говедо. В него се намира и единствената в страната ферма за пуйки.

Научната структура разработва проекти и за производство на качествена продукция в областта овцевъдството, птицевъдството и поливното земеделие.

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg

На подобна тема