Живко Тодоров: Гласувайте на референдума за "Бедечка" - решението зависи от вас

На 18 юни 2017 г. в Стара Загора ще се проведе местен референдум, на който жителите на общината трябва да решат бъдещето на "Бедечка". Дали на частните терени, възстановени на бивши собственици, да се изгради квартал, или се създаде парк.

Въпросът, на който жителите на Стара Загора трябва да отговорят с "ДА" или "НЕ", е:

„Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка“, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток - бул. „Хан Тервел“, от запад - ул. „Иван Вазов“, от север алеята към предприятие Труд и от юг - ул. „Христина Морфова“? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора.“

Решението за провеждането на референдума е взето от Общинския съвет на Стара Загора.

Ръководството на община Стара Загора счита, че въпросът е от съществено местно значение и с оглед намиране на справедливо решение, е удачно всеки да направи информиран избор, като по този начин пряко участва във вземането на важни решения, касаещи жителите и качеството им на живот в общината.

Интервюто с кмета на Стара Загора Живко Тодоров е подготвено и излъчено в предаването "Темите" на ТВ Европа.

Информационен лист за Местен референдум За бъдещето на квартал „Бедечка“

bedechka stara zagora referendum info

www.infoz.bg