Подмярка "Млад фермер" стартира през ноември

През ноември се очаква да стартират две подмерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. - 6.1 "Подпомагане стопанствата на млади фермери" и 4.1.2 "Инвестиции в малки земеделски стопанства".

Това съобщи пред www.infoz.bg координаторът на областния териториален офис на Националната служба за съвети в земеделието в Стара Загора Ганчо Ганчев.

По първата подмярка могат да кандидатства земеделски производители между 18 и 40 години. Да имат изградени стопанства, като приоритетни сектори са: овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство.

"Подмярка 4.1.2 се отваря за първи път. По-малки стопанства ще могат да кандидатстват с проектно предложение, за да направят инвестиция, като прикачен инвентар" - обясни Ганчо Ганчев.

Той добави, че се работи по изграждане на системата ИСУН, която ще позволи на земеделските производители по електронен път да подават документи.

Службата за съвети в земеделието консултира и изработва безплатно проектната документация на земеделските стопани по подмярка 6.1 и подмярка 4.1.2., а по всички останали - безвъзмездни са консултациите.

apple

Венета Асенова | www.infoz.bg

На подобна тема