Родители на деца с увреждания започват протест в Стара Загора

Родители на деца с увреждания, хора с увреждания и съпричастни граждани се събират на 5 юли в Стара Загора в подкрепа на протеста „Системата ни/ги убива“, който стартира в София на 1 юни. Протестът в Града на липите ще започне в 10:00 часа в парк „Пети октомври”.

stara zagoraОт 6 юли палатковият лагер ще продължава всеки ден от 9:00 часа до постигане на исканията:

1. Приемане на внесения законопроект за Закона за личната помощ.

2. Право на лична помощ да имат деца и лица със затруднения в ежедневното си обслужване, обучение и включване в обществения живот, причинени от наличието на увреждане преди пенсионна възраст.

3. Достъпът до лична помощ да се основава само и единствено на индивидуалните потребности на детето/лицето с увреждане.

4. Средствата за Лична помощ да се отпускат след анализ на потребностите и определяне на нужда от придружител от отговорните институции.

5. Лицата и родителите на деца с увреждания да управляват сами личната си помощ.

6. Да се преразгледа предложената от Министерство на здравеопазването реформа в системата на ТЕЛК, в която се прекарва идеята за ограничаване или отнемане на правото на пенсия, когато хората с увреждания получават доходи от трудова дейност. В Конституцията на Република България, правото на пенсия при възникване на определени обстоятелства е гарантирано, като вид осигурително право, без упражняването му да е поставено в зависимост от упражняването на друго основно право, каквото е правото на труд.

7. Да се изготви подробен и изчерпателен електронен регистър на децата/лицата с увреждания, по заболявания.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема