Община Стара Загора ще получи 45 млн. лева за електрически автобуси

Община Стара Загора ще получи 45 млн. лева за електрически автобуси

Общинските съветници на Стара Загора дадоха съгласие Община, в партньорство с „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, да кандидатства с проектно предложение по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Целта е да бъде получено финансиране за доставка на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт, както и изграждане на зарядни станции. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за Стара Загора е 45 млн. лева, съобщиха от пресцентъра на Общинския съвет. Общо 11 общини в България са бенефициенти по процедурата.

18 млн. лева е размерът на записната заповед, като по време на заседанието на Общинския съвет на Стара Загора стана ясно, че тези средства ще бъдат възстановени след приключване на проекта. Ресорният заместник-кмет Йордан Николов подчерта, че е важно да се работи в посока на подобряване на качеството на въздух, въпреки че в града не са отчитани превишавания на нормите през последните 2 години. Той допълни още, че ще бъде изготвена и нова транспортно-маршрутна схема, с която да се покрият нуждите на пътуващите.

www.infoz.bg  www.infoz.bg