20 излезли от употреба автомобила са принудително премахнати от паркинги и междублокови пространства

20 излезли от употреба автомобила са принудително премахнати от паркинги и междублокови пространства в Стара Загора

20 автомобила, които са излезли от употреба, са принудително премахнати за първите 6 месеца на 2019 г. от междублокови пространства и общински паркинги в Стара Загора. Образувани са над 150 преписки за излезли от употреба моторни превозни средства.

Над 90 от описаните през тази година автомобили са доброволно предадени в център за разкоплектоване. Включването на моторни превозни средства в процедурата по преместване от държавна или общинска собственост минава през връчване на предписание на собственика, след което започва да тече 14-дневен срок, в който е редно автомобилът да бъде премахнат. Според нормативната уредба преместването му на друго място, освен частен имот или специализирана площадка за разкомплектоване, не спира вече стартиралата процедура.

Общината организира заедно с  представители на сектор „Пътна полиция“ и фирмата, поддържаща площадката за разкомплектоване периодично мероприятия по репатриране на отговарящите на критериите автомобили. Излезлите от употреба моторни превозни средства, които се намират върху общинска или държавна собственост и които не са предадени доброволно от собствениците си в център за разкомплектоване, се транспортират принудително до такъв. Площадката се намира в кв. „Индустриален“ и за нея отговаря фирма „ДК Софтрейд“ ЕООД. Дейностите по третиране и оползотворяване на този тип моторни превозни средства са в изпълнение на Закона за управление на отпадъците и Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, съобщават от пресцентъра на Община Стара Загора.

Проверки се извършват редовно и по информация на граждани, които са забелязали паркирани от дълго време коли, видимо в лошо състояние, на които липсват стикери за техническа изправност или са без регистрационни табели. Сигнали може да бъдат подавани на безплатния Горещ телефон на Община Стара Загора - 0800 157 37.

auto stz 03

www.infoz.bg  www.infoz.bg