Административният съд потвърди избора за кмет на Гурково

Административният съд потвърди избора за кмет на Гурково

Административен съд – Стара Загора се произнесе с решение по жалба, подадена от Иван Иванов, досегашен кмет от ГЕРБ и кандидат за кмет на община Гурково на местните избори. След извършена проверка съдът намира, че не са допуснати съществени нарушения на избирателния процес при установяването и отчитането на резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии.

Няма и нарушения, в резултат на които да не може да се установи какъв е действителният вот на избирателите и да се извърши обективна проверка за действителния резултат от проведения избор. По делото е констатирано невярно отчитане на броя на действителните гласове, които е получил обявеният за избран за кмет на Община Гурково Мариян Цонев от ДПС, но съдът е приел, че това обстоятелство не влиза в противоречие с обжалваното, тъй като при правилно отчитане на действителните гласове отново избраният за кмет Мариян Цонев получава най-много от тях – 17 гласа повече.

Твърденията на жалбоподателя за опорочаване на втория тур от проведения избор за кмет на Община Гурково са приети за неоснователни и недоказани и съдът потвърждава решението на Общинската избирателна комисия, с което е обявен за кмет Мариян Цонев.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg