Община Стара Загора обяви Втория национален конкурс за журналистика

Община Стара Загора обяви Втория национален конкурс за журналистика

Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и Къща музей „Гео Милев” обявяват Втори национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев”. В него могат да участват ученици от 5 до 12 клас в две възрастови групи: 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Основната тема е „Нашият свят”, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Целите, които си поставят организаторите са: развиване на таланта и творческото въображение у младежите, и утвърждаване на общочовешки ценности, популяризиране на добрите новини, гражданска ангажираност, отстояване на позиция. Определени са основните раздели и жанрове.

Първи раздел
Журналистически жанрове:
информационни: репортаж, новина, бележка, интервю
художествено-публицистични: есе, скица, очерк, история
аналитични: кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар.

Участието в раздела е индивидуално. Изискването към творбите е да бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12.
Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздел.

Втори раздел
Ученически издания:
вестници на хартиен носител. Редакционните екипи участват с по 1 брой на хартиен носител. Участието е колективно.
електронни издания - участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител. Редакционните екипи участват с линкове към електронни издания от учебната 2018/2019 г. Участието е колективно.

Критерии за оценка: умение на участниците да откриват новината и да я отразяват; умение за подбор на събитията при създаване на журналистически текстове; умение за употреба на журналистически изразни средства в съответния раздел и жанр; единство между композиционно оформление и съдържание на изданието, свързано със спецификата на избрания жанр, графичен и предпечатен дизайн.

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се изпратят на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копия от текстовете трябва да бъдат изпратени на имейл: konkurs.stz@ mail.bg.

Ще бъдат връчени награди за първо, втори и трето място в двата раздела, както и специална награда „Добрата новина” - за индивидуална публикация, и специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора.

Към всяка творба трябва да бъдат посочени трите имена на участника (за индивидуално участие), училище / извънучилищно звено/, клас, телефон, e-mail, ръководител (име и телефон за контакт).

Срокът за предаване на творбите е до 5 април.

Те се предават лично или по пощата на адрес: Стара Загора, 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3, Център за подкрепа за личностно развитие.
Тел. за контакт: 042/629062 и на имейл: konkurs.stz@ mail.bg.

Отчитането на конкурса и връчването на наградите ще бъде на 7 май.

В миналогодишното издание на първия национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” индивидуално участие взеха 115 деца и младежи с 220 творби в различни журналистически жанрове от 20 населени места на България. 20 екипа представиха вестници на хартиен носител и електронни издания.

www.infoz.bg  www.infoz.bg