Заявления за издаване на документи за самоличност могат да се подават преди изтичане на срока им на валидност

С цел експедитивно обслужване на граждани при издаване на български лични документи, предвид все още големия брой лични карти, чийто срок на валидност изтича през 2021 г., сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Стара Загора съобщава, че заявления за издаване на български лични документи може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи.

За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт за обикновена услуга (до 30 дни) във всяко районно управление, звено „Български документи за самоличност", на територията на областната дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес. В рамките на работното време на съответните звена, гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено „Български документи за самоличност" на територията на областта по постоянния им адрес. Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението; Заявления за издаване на лична карта и/или паспорт - експресна услуга се подават само в Областната дирекция на МВР – Стара Загора. Заявления за бърза услуга се подават във всички звена на „Български документи за самоличност" на територията на област Стара Загора с изключение на Първо и Второ Районно управление.

pasportna

Създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява организиран прием на заявления за издаване на български лични документи – по предварително създадената организация и при стриктно спазване на всички въведени здравни противоепидемични мерки.

Удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгл. разпоредбата на § 10, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците), се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина - при условията на реципрочност.

Граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги и да ги подадат онлайн на адрес, където могат да се информират подробно за условията за подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност по електронен път.

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20 до 150 лева.

Работното време на звената „Български документи за самоличност", осъществяващи административно обслужване на гражданите, е всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 часа. За улеснение на гражданите временно е въведено удължено работно време на звена „Български документи за самоличност” при Областна дирекция на МВР – Стара Загора (ул. „Георги Раковски“ № 68) и в Районно управление – Казанлък. Двете звена работят без прекъсване от 8:00 до 17:30 часа.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема