В Община Стара Загора приеха годишния доклад за изпълнение на общинската политика по безопасност на движението

В Община Стара Загора приеха годишния доклад за изпълнение на общинската политика по безопасност на движението

В Община Стара Загора се състоя редовното заседание на Комисията по безопасност на движението. Общо 12 бяха молбите и предложенията от граждани и институции, които членовете на комисията разгледаха. Част от постъпилите заявления бяха за монтиране на пътни знаци и възстановяване на вече одобрените такива в различни участъци от града.

Приет е годишният доклад за изпълнение на общинската политика по безопасност на движението.

Разгледана беше организацията на движение на парк „Зеления клин“ в участъка по ул. „Димитър Подвързачов“, както и актуализация на плана за организация на движението в зоната между улици „Д-р Тодор Стоянович“, ул. „Армейска“, бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Капитан Петко Войвода“.

Гражданите, които имат входирани сигнали, ще получат обратна информация за взетите решения, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg