„Стандарт енд Пуърс“ препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора

Международната рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс“ препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора за 2022 г. Перспективата остава стабилна, благодарение на усилията на Общината да поддържа разумни нива на дълг и стабилна ликвидност. Реалният брутен вътрешен продукт на човек от населението на страната се очаква да достигне ръст от 1,6% през 2022 г. и да продължи да расте, достигайки близо 3% през 2023 г.

obschina stara zagora standardpoors

Рейтингът на Община Стара Загора е подкрепен от ангажимента на общинското ръководство да преизпълнява бюджета си, което дава резултат в по-ниски нива на дълга, в сравнение с други както национални, така и международни нива на дълг. Въпреки геополитическите препятствия и войната в Украйна, анализаторите очакват икономиката на България, както и в частност на Стара Загора, да продължи да се възстановява от ковид пандемията.

Независимо от силните финансови показатели на Община Стара Загора, все още остава ограничена предвидимостта на дългосрочната финансова политика на града, поради характера на институционалната рамка, при която функционират българските общини и водещата роля на централната власт в България. Предвидимостта на финансите на Стара Загора е ограничена, тъй като продължителният процес за съставяне на правителство може да доведе до забавяне на проекти, финансирани от Европейския съюз или до адаптирането на държавните трансфери към нарастващите нива на инфлация.

Според международната агенция, управлението на общинските финанси в краткосрочен план е адекватно. В оценката също се посочва слабият банков сектор в страната и важността му за осигуряване на външна ликвидност.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24