Европейският съюз подкрепя земеделските производители с близо 10 млн. евро

Държавите членки на Европейския съюз одобриха представения на 3 май 2023 г. пакет за подпомагане на земеделските стопани в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия в размер на 100 милиона евро. От тях за България ще бъдат отпуснати 9.77 млн. евро, за Унгария 15.93 млн., за Полша 39.33 млн. евро, за Румъния 29,73 млн. евро и за Словакия 5,24 млн. евро.

Земеделските стопани от тези пет държави членки са изправени пред проблеми, свързани с логистичните затруднения вследствие на големия внос на някои селскостопански стоки от Украйна, съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България.

Плащанията за подпомагане следва да бъдат извършени до 31 декември 2023 г. Обхванатите държави членки ще трябва да уведомят Комисията за подробностите по изпълнението на мерките, по-специално критериите, използвани за изчисляване на помощта, планираното въздействие на мярката, нейната оценка и предприетите действия за избягване на нарушаване на конкуренцията и свръхкомпенсация.

Освен това Европейската комисия предложи да се мобилизира допълнително финансиране от фондовете на Европейския съюз за земеделските стопани, засегнати от неблагоприятни климатични явления, високи разходи за суровини и разнообразни въпроси, свързани с пазара и търговията. Новият пакет за подкрепа ще се състои от 330 милиона евро за 22 държави членки - Белгия, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Португалия, Словения, Финландия и Швеция.

Мярката ще бъде гласувана от държавите членки на следващо заседание на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари.

plums

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема