Какво ще се случи след оттеглянето на Обединеното кралство?

Какво ще се случи след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз?

Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз на 31 януари 2020 г. в полунощ (брюкселско време). Страната ще престане да бъде държава членка на Европейския съюз и ще започне да тече преходният период. Този ограничен във времето период бе договорен като част от Споразумението за оттегляне и ще продължи поне до 31 декември 2020 г.

Дотогава няма да има промяна от сегашното положение за гражданите, потребителите, предприятията, инвеститорите, студентите и научните изследователи както в Европейския съюз, така и в Обединеното кралство. Обединеното кралство вече няма да бъде представено в институциите, агенциите, органите и службите на Съюза, но правото на Европейския съюз все още ще се прилага в Обединеното кралство до края на преходния период, съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България.

Европейският съюз и Обединеното кралство ще използват тези месеци, за да се споразумеят за ново и справедливо партньорство за бъдещето въз основа на Политическата декларация, договорена между Европейския съюз и Обединеното кралство през октомври 2019 г.

На 3 февруари Комисията ще приеме всеобхватен проект на указания за водене на преговорите. След това Съветът по общи въпроси трябва да одобри този мандат. После могат да започнат официалните преговори с Обединеното кралство.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема