Европейската комисия подкрепя младежката заетост

Европейската комисия подкрепя младежката заетост

В началото на юли 2020 г. Европейската комисия представи пакет за подкрепа на младежката заетост. Целта е да се предоставят на младите хора всички възможности за развитие на пълния им потенциал за формиране на бъдещето на Европейския съюз и за процъфтяване в зеления и цифровия преход. В основата на пакета от мерки за подкрепа на младежката заетост стоят четири елемента.

Целта е  чрез прилагането им да се осигури мост към работните места за следващото поколение:

  • укрепване на гаранцията за младежта
  • модернизиране на професионалното образование и обучение в Европейския съюз
  • подновяване на стимулите за чиракуване
  • допълнителни мерки в подкрепа на младежката заетост.

 

Информационни документи по темата:

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg