Австрия въвежда нов режим за влизане в страната от 19 декември

Австрия въвежда нов режим за влизане в страната от 19 декември

От 19 декември 2020 г. влизането в Австрия от държави от Европейския съюз, които не попадат в приложение А, включително и България ще става при нови правила. Лицата са задължени да декларират, че влизат в 10-дневна карантина. При пристигането си те трябва да представят попълнени приложения E и F.

В тях описват къде ще останат по време на карантината. Най-рано на 5-тия ден те биха могли да се освободят от карантината след негативен резултат от извършен на място молекулярно-биологичен PCR или антигенен тест.

Предвидени са изключение от посочени по-горе режим, но само при представяне на негативен резултат от молекулярно-биологичен PCR тест или антигенен тест не по-стар от 72 часа при пристигането. Изключенията ще се отнасят за следните групи хора:

1. хуманитарни сили;

2. пътуващи със служебна цел;

3. до един придружител на човек, който пътува по медицински причини;

4. хора, които пътуват, за да могат да присъстват на съдебни или други задължителни административни производства;

5. Трети лица, когато разполагат с идентификационен документ по раздел 95 от Закона за полицията за чужденци от 2005 г.,BGBl. I No 100/2005.

В държавите, попадащи в приложение А, от които в Австрия се влиза без ограничения към момента са изброени: Австралия, Финландия, Ирландия, Исландия, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Южна Корея, Уругвай, Ватикана.

При нужда от съдействие българските граждани могат да се обръщат за съдействие към Посолство на Република България в Република Австрия

Адрес: Schwindgasse 8, 1040 Wien, Österreich
Телефон:
+43 1 505 31 13
+43 1 505 64 44
Работно време:
понеделник - петък от 08:30 до 17:00 часа

Консулска служба
Телефони:
0043 1 503 16 78
0043 1 581 03 82

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема