Европейската комисия прави свои софтуерни решения публично достъпни

Европейската комисия прие нови правила за софтуера с отворен код, които ще позволят нейните софтуерни решения да бъдат публично достъпни, когато се очакват потенциални ползи за гражданите, дружествата или обществените услуги. Службите на Комисията ще могат да публикуват изходния код на софтуера, който притежават, в много по-кратък срок и с по-малко административни формалности.

Неотдавнашното проучване на Комисията относно въздействието на софтуера и хардуера с отворен код върху технологичната независимост, конкурентоспособността и иновациите в икономиката на Европейския съюз показа, че инвестициите в отворен код водят до средно четири пъти по-висока възвръщаемост.

Opensource

Комисарят по въпросите на бюджета и администрацията Йоханес Хан заяви: „Софтуерът с отворен код предлага големи предимства в област, в която Европейският съюз може да играе водеща роля. Новите правила ще увеличат прозрачността и ще помогнат на Комисията, на гражданите, предприятията и публичните служби в цяла Европа да извлекат ползи от разработването на софтуер с отворен код. Обединяването на усилията за подобряване на софтуера и съвместното създаване на нови характеристики понижава разходите за обществото, тъй като подобренията, направени от другите разработчици, носят ползи и на нас. Това може да подобри и сигурността, тъй като външни и независими специалисти проверяват софтуера за грешки и пропуски в сигурността“.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел посочи: „Комисията си поставя за цел да оглави цифровия преход, като самата тя дава пример. Новите правила на Комисията ще донесат значителна добавена стойност на дружествата, стартиращите предприятия, новарторите, гражданите и публичната администрация, като даде достъп до изходния код на своите софтуерни решения. Това решение също така ще стимулира иновациите, които ще могат да използват публично достъпния код на Комисията.“

Пример за ползите от софтуера с отворен код е електронният подпис – комплект от открити стандарти, инструменти и услуги, които помагат на публичните администрации и предприятията да ускорят създаването и проверката на електронни подписи, които са правно валидни във всички държави членки на Европейския съюз.

Друг пример е LEOS (Legislation Editing Open Software – редактор с отворен код за правни текстове), софтуерът, използван в Комисията за изготвяне на правни текстове. Първоначално изготвен за Комисията, понастоящем LEOS се разработва в тясно сътрудничество с Германия, Испания и Гърция.

Целият софтуер с отворен код на Комисията е на разположение на едно място

Комисията ще предостави своя софтуер като отворен код в едно единствено хранилище, за да улесни достъпа до него и повторната му употреба. Преди предоставянето му всеки софтуер ще бъде проверяван, за да се избегнат рискове, свързани със сигурността или поверителността, проблеми във връзка със защитата на данните, или нарушения на правата върху интелектуална собственост на трети страни.

С това решение ще бъдат улеснени и подобрени много действия:

  • за разпространяването на софтуер с лиценз за отворен код вече няма да се изисква решение на Комисията.
  • При наличие на възможност, службите на Комисията постепенно ще преглеждат всички софтуерни продукти, разработени преди приемането на новите правила, и ще определят онези, които имат потенциала да носят стойност извън Комисията.
  • Сега Европейската комисия позволява на своите софтуерни разработчици да допринасят за проекти с отворен код с подобрения, които са разработили като част от работата си.

Европейската комисия вече споделя стотици софтуерни проекти като отворен код, включително софтуер, разработен за Механизма за свързване на Европа, Евростат, програмата „Оперативно съвместима Европа“ (решения за оперативна съвместимост за публичните администрации, предприятията и гражданите, предишната програма ISA²) и за Съвместния изследователски център.

Контекст

Стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии има за цел цифровата трансформация да бъде от полза за хората и предприятията, като същевременно спомага за постигането на целта за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. Председателят Урсула фон дер Лайен издигна цифровизацията на Комисията в приоритет, за да се подпомогне стимулирането на цифровия преход и да се гарантира, че Комисията дава пример.

Тези правила следват Стратегията на Комисията за софтуер с отворен код за периода 2020 - 2023 г., в която в рамките на темата „Мисли отворено“ се излага визия за насърчаване и мобилизиране на преобразуващата, новаторска и подпомагащата съвместната работа сила на отворения код, неговите принципи и практики за развитие. Стратегията допринася за постигането на целите на всеобхватната стратегия на Комисията в областта на цифровите технологии и програмата „Цифрова Европа“ .

За повече информация

open source software1 

www.infoz.bg  www.infoz.bg