За деца без място в детска градина държавата плаща компенсации на родители

Още 832 468 лева ще изплати държавата на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина. От тях 824 566 лева са за Столична община, 6250 лева са за община Пловдив и 1652 лева – за община Родопи в Пловдивска област, която за първи път ще изплаща компенсация. С тези суми се компенсират разходи за отглеждане и обучение на децата от 1 януари до 28 февруари 2023 г.

mesta detska gradina 2023

За този период броят на децата, чиито родители в София ще получат компенсации, е 1060. В община Пловдив ще се изплатят компенсации за 7 деца, а в Родопи – за едно дете.

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

 

kompensatsii detska gradina 2023

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема