AES България е отличена като най-добър работодател 2023 г.

AES България е отличена като най-добър работодател за 2023 г.

AES България, която оперира най-модерната въглищна електроцентрала в страната ТЕЦ AES Гълъбово и най-големия вятърен парк „Свети Никола“, беше отличена с наградата Най-добър работодател за 2023. Престижният сертификат се връчва от ARS Bulgaria, извършила задълбочено и обективно проучване сред служителите на AES България.

Над 85% от 450-те служители от всички 4 дружества на компанията участваха в проучването, като дадоха своята оценка по отношение на четири основни фактора – ангажираност, гъвкавост, лидерство и фокус върху таланта. Тези четири фактора са възприети за основополагащи и решаващи за успешното развитие на дадена компания. Изследвани бяха и други фактори на работната среда, които са важни за ангажираността, като сътрудничество, работа в екип, вземане на решения, подкрепа от мениджмънта, удовлетворение от възнаграждението и допълнителните придобивки, баланс работа/личен живот.

Отговорите на участниците бяха анонимни, което гарантира обективността и независимостта на получените резултати. В рамките на проучването AES България е сравнявана с други компании, които оперират и в други сектори на българския пазар и имат различен брой служители.

„Като компания, работеща при спазването на най-високи стандарти, AES България приема с особено удовлетворение отличието „Най-добър работодател“ за 2023 г. Освен безопасността, която поставяме на първо място, за нас е също така важна удовлетвореността на нашите служители, както и тяхното развитие на работното място“, коментира Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България.

По-рано тази година AES България получи и две престижни награди за безопасни условия и здраве на работното място от Британския съвет по безопасност и от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа".

aes centrala nagrada


За AES България

AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ AES Гълъбово и е мажоритарен собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола”, край Каварна. За да научите повече, посетете www.aesbulgaria.com. Последвайте AES България във Facebook: @AESBG и Youtube: AES Bulgaria.


За AES

Корпорацията AES (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която ускорява бъдещето на енергията и е включена в списъка Fortune 500. Заедно с многото наши заинтересовани страни ние подобряваме живота като доставяме по-зелени, по-интелигенти енергийни решения, от които светът се нуждае. Нашият разнообразен глобален екип е отдаден на постоянното новаторство и на високите оперативни резултати, докато си сътрудничи с нашите клиенти за техния стратегически енергиен преход и докато продължава да отговаря на техните енергийни нужди днес. За повече информация, посетете www.aes.com.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема