Тракийският университет проведе среща с представители на айти бизнеса

Водещи компании и асоциации от българския бизнес, свързан с информационните технологии, участваха в работна среща на тема „От ефективно образование към успешен бизнес: реалност и възможности“, която се проведе в Стара Загора по инициатива на Тракийския университет. „Нашата мисия е да задържим младите хора в България – тук да се реализират професионално, тук да създадат семейства, тук да градят бъдещето си“.

Това каза ректорът на университета проф. д-р Добри Ярков и допълни, че с обединени усилия на всички – образователните институции, бизнес организациите и държавата, това е възможно.

В събитието взеха участие представители на AIBEST (Association for innovation, business excellence, services and technology), BASSCOM (Българска асоциация на софтуерни компании), BESCO (Българската предприемаческа асоциация), БАИТ (Българска асоциация по информационни технологии), David Holding Company, EDoms, eDynamix, SiteGround, VMware Bulgaria и „Славов студио“.

Гости на срещата бяха доц. Атанас Славов – министър на правосъдието на Република България, както и депутатите Божидар Божанов – председател на парламентарната комисия „Електронно управление и информационни технологии“ и Ивайло Мирчев – член на парламентарната Комисия по енергетика.

„Дигиталните умения са ключови за успешната реализация на всеки завършил университета студент в наши дни – независимо от специалността, ето защо именно дигитализацията е едно от стратегическите направления на Тракийски университет“ – отбеляза ректорът, проф. Добри Ярков в своето приветствие. В тази връзка подкрепата на бизнеса за практическата подготовка на кадрите, особено в нашите айти специалности „Информационни технологии“ „Софтуерно инженерство“ и „Компютърна и комуникационна техника“, е изключително важна.

Представителите на бизнеса потвърдиха, че са готови да партнират на университета при изготвянето на учебните планове, в практическото обучение на студентите и тяхната реализация и изразиха надежда, че срещата ще даде начало на едно устойчиво ползотворно партньорство. След задълбочена двучасова дискусия, в рамките на която бяха отчетени предизвикателствата и проблемите, пред които са изправени образованието и бизнес организациите в технологичната сфера, участниците в срещата се обединиха около идеята всички предложения да бъдат структурирани в меморандум за сътрудничество.

it trakia uni

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема