Тракийският университет разполага с модерна лаборатория за 3D принтиране

Катедрата по Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет от днес разполага с модерна полимерна лаборатория за 3D принтиране и сканиране на анатомични модели. Най-новото бижу на старозагорския университет бе официално открито днес в рамките на Националното ветеринарномедицинско изложение „Булветмедика 2023“.

Тридневният форум, който се провежда от 13 до 15 октомври 2023 г. на територията на Ветеринарномедицински факултет, е едно от най-мащабните събития в областта на ветеринарната медицина в България и тази година в него участват 26 водещи фирми от бранша, които представят своите продукти и услуги пред широка аудитория от професионалисти, студенти и потенциални клиенти.

„Тази лаборатория е изключителна и уникална за обучението по ветеринарна медицина! Отлична придобивка, която създава мост между хуманното отношение към животните и свързаното с това създаване на собствени макети, които да се прилагат при подготовката на ветеринарни лекари“ – каза деканът на Ветеринарномедицински факултет, проф. Тодор Стоянчев, при откриването на лабораторията.

Съвременната 3D техника ще бъде широко използвана за модернизиране обучението по анатомия на бъдещите ветеринарни лекари чрез активно прилагане на компютърна симулация и анатомично моделиране. Амбицията на доц. Владова, по чиято идея е създадена лабораторията, е оборудването да бъде активно прилагано и при провеждането на иновативни „мастъркласове“ за студенти от предклинични и клинични курсове, както и за реализацията на регулярни „уоркшопи“, които да обединяват професионализма на практикуващи ветеринарни лекари с този на научния потенциал на анатоми и хирурзи от Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет.

Като част от богата програма на „Булветмедика“ беше валидирана и пощенска марка на тема „100 години ветеринарномедицински факултет и ветеринарномедицинско образование в България“. В официалната церемония по валидиране на пощенско-филателното издание взеха участие ръководителят на Областната пощенска станция в Стара Загора Даниела Георгиева, авторът на художественото изображение доц. Ненко Атанасов, проф. Иван Божков – ректор на Тракийски университет за мандат 1995 – 1999 г., както и деканът на Ветеринарномедицински факултет проф. Тодор Стоянчев. Ограничен тираж от марката, подпечатана с оригинален печат на Български пощи, вече е изложена на специален щанд, като всеки гост на изложението има възможност да закупи уникален екземпляр от тази ценна придобивка с непреходна филателна стойност.

4 DSC 1576 3D Lab

5 DSC 1592 3D Lab

Poshtenska Marka 3 DSC 1507

Poshtenska Marka 5 DSC 1428

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема