Тракийският университет е отличен със Знак за качество

Тракийският университет в Стара Загора е отличен с висока оценка и със Знак за качество от Центъра за развитие на човешките ресурси за изпълнението на проекти на Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“. Това стана по време на конференция на тема „Активното гражданство в Европа“. Наградата за висшето училище прие заместник-ректорът по учебна и информационна дейност проф. Нели Грозева от министър-председателя Николай Денков.

tru nagrada 2023

В края на всяка календарна година Център за развитие на човешките ресурси, в ролята си на национална агенция по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, прави обзор на проектите, изпълнявани в България с финансиране от на двете програми.

По време на дискусия, като част от конференцията, бяха представени широкият обхват и полезните резултати от проектите, изпълнени в България през 2023 г.

Специални гости на събитието бяха министър-председателят Николай Денков и министърът на образованието и науката Галин Цоков.

 

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема