Екологичната култура на българите се повишава

Все повече хора обръщат гръб на замърсяващите найлонови торбички. Това показва сравнението на данните от две изследвания на „Екзакта“, извършени в началото и в края на 2016 г.

То  е направено по поръчка на Министерството на околната среда и водите за замерване на резултатите от провежданите политики.

garbage bagПрез март 36,4 % от запитаните казват, че се въздържат от употребата на найлонови торбички. В края на ноември делът им се увеличава на 44,9%.

С 4% (до 43 на сто) е нараснал броят на хората, които събират отпадъците си разделно, а с 3,2% (до 41,9 на сто) на тези, които при изхвърляне на пластмасова бутилка я смачкват. Това показва, че постепенно се променя отношението към отпадъците – на тях започва да се гледа като на ресурс.

fireВсе повече българи полагат грижи и за чистотата на въздуха във всекидневието си. През март 25,3% от анкетираните отговарят, че използват сухи дърва за огрев вместо мокри. За сравнение през ноември процентът им се увеличава на 28,9. Известно е, че добре изсъхналата дървесина отделя по-малко прах в атмосферата, отколкото наскоро отсечената. Макар и бавно, нарастват и българите (с 1,8%), които използват целенасочено градския транспорт вместо личния си автомобил.

Запитаните осъзнават, че основна причина за замърсените територии в страната са хората поради липса на екологични традиции и култура. На тази позиция са 60,6%. Любопитни са и отговорите на въпрос: “Кое от направеното по Оперативна програма „Околна среда“ е допринесло в най-голяма степен за чистотата на околната среда и опазването на природата?“. Според най-голяма част от анкетираните това се дължи на новите 51 пречиствателни станции. Хората са все по-информирани за инвестициите, които се грижат за здравето им и повишават качеството им на живот. През март 2016 г. едва 6,5% от българите знаеха, че МОСВ инвестира в строителство на пречиствателни станции. В края на годината този процент е чувствително увеличен – на 35,9 на сто. За проектите за подмяна на 2600 км ВиК мрежа през пролетта бяха чували едва 3,4 на сто, а сега – 25,5%. С депата за отпадъци картината е сходна – през март за строителството им са знаели едва 1,9 на сто от хората. Сега процентът е 16,6.

През март 62% от българите са отговорили с „Не знам“ на въпроса „Какво прави МОСВ за подобряване на екологичната обстановка“. Докато през ноември този процент е паднал два пъти и половина - на 26,1 %. Расте и доверието към министерството – два пъти е увеличен процентът на хората, които се доверяват на МОСВ за опазване на околната среда.

Тези позитивни промени в нагласите на хората се дължат не само на усилията за усъвършенстване на законодателството, затягане на контрола и инвестициите, но и на медийните публикации и дискусиите на екологична тема, както и на новата информационно-образователна кампания на МОСВ „Яко е да си еко“, която привлече за популяризиране на „зелената“ идея известни личности като Димитър Рачков и Васил Василев - Зуека, зоолога и алпинист Боян Петров, певците Поли Генова и Ангел Ковачев.

www.infoz.bg

На подобна тема