10,21% са гласували в област Стара Загора към 10 часа

Изборният ден в област Стара Загора протича спокойно. Охраната на изборните помещения през изминалата нощ премина без инциденти. За осигуряване на нормалното протичане на изборите в региона работят 549 служители на МВР.

izbori szНе са постъпвали жалби и сигнали за нарушения, съобщиха от Районната избирателна комисия.

Имащите право на глас в област Стара Загора са над 299 000. Почти половината от тях са в община Стара Загора - над 144 000 души. Към 10 часа своя вот са упражнили 9.71%, гласували са 14 024 души.

Избирателната активност в Старозагорска област е 10.21 процента. Най-висока е тя в община Гълъбово - 13.91%. Най-ниска е в община Чирпан – 7.48%. Ето колко са гласували и в останалите общини: Казанлък – 10.69%, Раднево – 11.45%, Братя Даскалови – 10.96%, Павел баня – 11.00%, Мъглиж – 10.91%, Опан – 12.60%, Гурково – 10.36% и Николаево – 12.41%.

За 11-те мандата от избирателен район Стара Загора в следващия парламент претендентите са 183-ма.

В Старозагорска област се гласува в 489 секции, в това число влизат и шестте подвижни. Община Стара Загора осигурява и специализиран транспорт за хора с физически и зрителни увреждания до избирателните секции.

До 19 часа звената на дирекция "Български документи са самоличност" ще издават удостоверения на граждани, които са изгубили, повредили или са им откраднали личната карта, за да могат да гласуват.

www.infoz.bg

Теми: