Област Стара Загора е на 11-о място по достъп до интернет

Област Стара Загора е на 11-о място по достъп до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) през 2017 г. показват, че 66.8% от домакинствата в област Стара Загора имат достъп до интернет. Средно за страната този процент е 67.3.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2017 г. област Стара Загора се нарежда на 11-о място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Шумен - 77.9%, Пловдив - 76.2% и София (столица) - 75.6%, а най-малък в област Монтана - 51.5%, съобщиха от Териториално статистическо бюро - Югоизток.

През текущата година 65.8% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област Стара Загора използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 0.6 процентни пункта.

Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените. През 2017 г. 67.7% от мъжете и 64% от жените в област Стара Загора използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. И при мъжете, и при жените този дял е по-висок от средния за страната, съответно с 4.7 и 3.2 процентни пункта.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Стара Загора през 2017 г. по образование. Докато 91.2% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 49.8% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 60.8%.

www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24