цифрови технологии

Проект повишава дигиталните умения за работещи в малки и средни предприятия в България

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора се включи в проект „Дигитални умения за малките и средните предприятия в България“. Той се изпълнява от Фондация Глобални библиотеки – България.

Партньор е Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии (LIKTA). Проектът е подкрепен също и от регионалните библиотеки в Пловдив и Смолян. Очаква да приключи до края на октомври 2018 г. Финансира се по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е на общата стойност 168 394 лева от които 159 974 лева се осигуряват от Европейския социален фонд, а 8 420 лева - чрез национално съфинансиране.

digitalni umeniyaПовсеместното навлизане на информационните технологии във всички сфери на човешката дейност изисква от хората придобиване на цифрови знания и умения. И това е особено важно за работещите в производството заради развитието на цифровата икономиката. Според прогнозата на Европейската комисия през 2020 г. 90% от работните места в Европейския съюз ще изискват от работещите цифрови знания и умения, а според индекса на готовност за цифрова икономика (DESI), България е в края на класацията от държавите в Европейския съюз.

Започваме този проект, за да създадем условия за повишаване на възможностите за устойчива заетост и за подобряване на качеството на работната сила в българските малки и средни предприятия – обявиха организаторите. Чрез трансфер на социални иновации и добри практики от Латвия и тяхното осъвременяване ще се помогне на развитието на иновативен образователен модел, предоставян чрез обществените и читалищни библиотеки за ползване от всички, които желаят да повишат своите знания и умения в областта на информационните технологии. В началото ще бъдат обучени 30 представители на малки и средни фирми чрез срещи лице в лице и чрез използване на съвременни онлайн технологии.

Учебната програма ще представи перспективите за развитие на производството и бизнеса в началото на Четвъртата индустриална революция, и свързаните с това промени в управленските и информационните системи с въвеждането на системи и устройства с изкуствен интелект, блокчейн технологии и криптовалути, мобилните разплащания, основни познания за: цифровия маркетинг, ползване на облачни услуги, начините за защита на данните и осъществяване на безопасни онлайн транзакции. Като резултат от проекта ще бъде създадена и мрежа за сътрудничество.

Постигнатите резултати ще бъдат разпространени в мрежата на Фондация Глобални библиотеки – България, която включва над 980 обществени библиотеки страна, сред членовете на Сдружение „Произведено в България“ и с всички заинтересовани.

digital technologies 02

www.infoz.bg