Телефон 112 вече е достъпен за хора със слухови или говорни увреждания

Министерството на вътрешните работи внедри услуга, осигуряваща достъпа на хора със слухови и/или говорни увреждания до Единния европейски номер за спешни повиквания 112. Услугата е факт от края на месец януари 2019 г., съобщиха от пресцентъра на МВР.

Тя работи с пълната си функционалност през интернет чрез мобилно приложение за телефони с мобилни платформи Android, iOS и Windows Mobile, както и стационарни и преносими компютри чрез уеб базирано приложение, достъпно през уеб браузър на адрес www.112. mvr.bg.

Експерти от районните центрове 112 стартираха обучителни срещи с регионалните структури на Съюза на глухите в България с цел запознаване с нововнедрената услуга, оказване на методическа помощ и съдействие при регистрация и работа с мобилното приложение.

За да достигне до всички потребители e изработен и информационен клип, илюстриращ възможностите на услугата. Дирекция „Национална система 112“ благодари на „Метрополитен“ ЕАД, както и на медиите, които проявиха интерес и вече го излъчват, съобщиха от пресцентъра на МВР.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема