Допълнителни мерки за обслужване на клиентите на бюрата по труда

Във връзка с обявеното извънредно положение от Народното събрание на Република България и препоръките за ограничаване на епидемичната обстановка в страната, набелязани от Националния оперативен щаб, Агенцията по заетостта въвежда временно следните допълнителни мерки при обслужването на различните групи клиенти на бюрата по труда:

1. Ограничаване на срещите от типа „лице в лице” с търсещи работа лица, регистрирани в бюрата по труда, чрез разсрочване и отлагане на планираните до края на извънредното положение срещи с трудовия им посредник за по-късна дата.

Агенцията по заетостта препоръчва на клиентите си предварително да осъществят контакт по телефон или електронна поща със съответната дирекция „Бюро по труда“. За „Бюро по труда” – Стара Загора телефони на трудовите посредници са: iтая 101 (За младежи до 29г.) 042/697574; стая 103 – 042/697 549; 042/697551; 042/697 552; 042/697 553; 042/697 554; 042/697 555; 042/697 556; 042/697557.

trud

Поради претоварване на централата често свързването с нас е затруднено, за което молим за извинение! Бъдете търпеливи! – призовават от Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора. Молим, бъдете акуратни и предоставяйте актуални телефони за връзка с Вас! – се казва още в съобщението.

При присъствени срещи в бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министерството на здравеопазването и Световната здравна организация за предпазване от зараза на участниците.

2. Клиентите на бюрата по труда, които са се завърнали от чужбина, следва да спазват 14-дневния карантинен период от тяхното пристигане и едва след това да посещават бюрата по труда.

3. При регистрация на търсещи работа лица на място в бюрото по труда/филиала:
3.1. Клиентският поток ще се организира пред входната врата на разстояние 1-1,5 метра и спазване на аналогична дистанция между чакащите;
3.2. Регистрацията на място в бюро по труда/филиала се ограничава до снемане на базовата информация за клиента и извеждане на регистрационна карта.

4. Както вече информирахме, лицата, които желаят да се регистрират като търсещи работа и имат профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), могат да подават заявление-декларация за регистрация чрез него, като изпълнят следните стъпки:

  • да свалят заявлението-декларация за регистрация от сайта на Агенция по заетостта;
  • да попълнят и подпишат заявлението-декларация за регистрация, собственоръчно или с електронен подпис;
  • да го изпратят чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) до дирекция „Бюро по труда” съобразно адреса, по който желаят да се регистрират (постоянен или настоящ), заедно с копие на документ за самоличност.

Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) може да бъде ползвана от лицата и за уведомяване на бюрото по труда за промяна в декларираните при регистрацията обстоятелства (промяна на персонални данни, прекратяване или възстановяване на регистрация и др.), спазвайки посочените по горе стъпки.

Заявлението-декларация за промяна в обстоятелствата.

www.infoz.bg  www.infoz.bg