Хората в „Мини Марица-изток“ са на първо място по важност

Въпреки намаления добив на въглища, приходите, които генерираме са достатъчни за обезпечаване на средствата, необходими за изплащане на работните заплати, както и на всички социални придобивки – казва Андон Андонов, изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД в интервю по повод на професионалния празник на българските миньори – 18 август.

– Г-н Андонов, 18 август, Денят на Успението на Св. Иван Рилски, се отбелязва като професионален празник на българските миньори и на работещите в минната промишленост. Как ще бъде отбелязан празникът тази година и с какви чувства го посрещате?

andon andonov

– Поради усложнената епидемична обстановка и риска при провеждането на масови мероприятия, тази година не предвиждаме събития с участието на много хора.

Отменени са и традиционните събития на Българската минно-геоложка камара.

Ние ще почетем празника с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Св. Иван Рилски в Раднево и с радиоконцерт. На Деня на миньора е посветен и броят на корпоративния вестник, който ще излезе за празника. Усилията ни са насочени към опазването на здравето, живота и безопасността на условията за труд в комплекса, затова се гордеем с факта, че за първото полугодие на 2020 година трудовият травматизъм в Дружеството бележи намаление, спрямо същия период на 2019 г. Чрез прилагане на трудовото законодателство, извършване на адекватен контрол за спазване на изискванията на нормативните документи и вътрешните правила по безопасност и здраве при работа, осигуряване на безопасни работни места, превенция на свързаните с работата трудови злополуки, превенция на професионалните рискове на всяко работно място и подобряване и оздравяване на психо-социалната среда, Дружеството реализира политиката си в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Посрещаме празника с удовлетворение от постигнатото, с готовност да се справим с предизвикателствата и с надежда за идните дни.

– Какви са постиженията на Дружеството от началото на годината до сега? В готовност ли сте да посрещнете есенно-зимния сезон?

– За първи път в историята на „Мини Марица-изток“ ЕАД в началото на тази година бяхa въведени в работа два нови роторни багера едновременно. След успешно изпълнени гаранционни изпитания те бяха предадени за експлоатация и вече работят в Рудник „Трояново-север“ на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Багерите са произведени и въведени в експлоатация в резултат на договор между „Мини Марица-изток“ ЕАД и Консорциум „Фамур – Българска енергетика“ в съответствие с конкретните минно-геоложки особености на Източномаришкото лигнитно находище.

На територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД през първото тримесечие бяха доставени и още три булдозера Комацу D155 AX8, които се справят отлично с тежките и специфични условия на работа във въгледобивния комплекс. Обновяването на булдозерния парк осигурява надеждна работа на тежкото минно оборудване и обезпечава сигурността на доставките на въглища към нашите контрагенти и устойчиво разработване на разкривните хоризонти. Беше променено трасето на електропровод „Венера“. Това е първият етап от изместването на инфраструктурата пред фронта на работа на рудник „Трояново – север“. Очаква се към края на годината, или началото на следващата, да бъде завършено и изместването на електропроводи „Знаменосец“ 110kV собственост на Мини Марица-изток„ ЕАД и “Овчарица 220 kV, собственост на „ЕСО“ ЕАД, намиращи се пред фронта на работа на рудници „Трояново-1“ и „Трояново-3“.

Обезпечени са със средства всички планирани дейности по подготовката ни за есенно-зимния сезон.

– Как се справяте в условията на пандемията? Отрази ли се тя на дейността на най-голямото българско дружество за открит въгледобив?

– Пандемията от COVID-19 е глобално предизвикателство и изисква адекватен отговор от нас, полагане на общи усилия и отговорно отношение.

Здравето на нашите работници и служители е важно за нас, затова още от началото на пандемията създадохме Извънреден оперативен щаб за превенция на болестта, осигурихме ресурси и предприехме всички необходими мерки за опазване здравето и живота на хората, с които работим.

Адаптирахме дейността си към динамичната ситуация, в която се намираме. Зимата и пролетта на 2020 година бяха необичайно топли, а в началото на месец март бе обявено извънредното положение във връзка с COVID-19. Всички тези фактори доведоха до намаляване на консумацията на електрическа енергия в страната и намаляване на заявките на централите от комплекса, вследствие на което добивът на въглища намаля с повече от 20 процента. Това наложи промени в Бизнес-плана на Дружеството и в частност преразглеждане на разходите, залегнали в ремонтната и инвестиционна програми за 2020 г. Тези обстоятелства налагат да се предприемат трудни мениджърски решения, но сме мобилизирани и ще осигурим необходимите доставки на въглища за централите.

– При този рязък спад на производство, гарантирани ли са заплатите на Вашите служители?

– Не само заплатите! Позицията на ръководството на Дружеството винаги е била, че хората са на първо място по важност. Въпреки намаления добив на въглища, приходите, които генерираме са достатъчни за обезпечаване на средствата, необходими за изплащане на работните заплати, както и на всички социални придобивки, залегнали в наскоро подписания КТД 2020. Успяваме да покрием и разходите, които са необходими за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и условно постоянните ни разходи. Възнагражденията се изплащат навреме. Миналия месец със социалните партньори подписахме нов Колективен трудов договор, който надгражда предходния от 2018 г. Спазваме всички договорености в него. Повишаването на доходите на работещите в дружеството винаги е стояло като задача пред ръководството, но тя се изпълнява съобразно реалностите.

Основна задача пред мениджърския екип е стабилността и дългосрочната работа на Дружеството. „Мини Марица-изток“ ЕАД е социално отговорен работодател за над 7000 души и стабилен партньор – в общински и регионален мащаб.

Ползотворният социален диалог, баланса между отговорности, задължения и решения ми дават увереността, че с общи усилия и добра екипна работа ще се справим с новите предизвикателства.

– Как виждате бъдещето на „Мини Марица-изток“ ЕАД?

– Бъдещето на „Мини Марица-изток“ ЕАД е неделимо от бъдещето на Източномаришкия комплекс, защото нашата работа е пряко свързана с работата на топлоелектрическите централи. Дружеството има суровинни запаси за години напред и може да продължава да бъде гарант за енергийната независимост и националната сигурност на страната. Водещ мой приоритет, а и на всички нас – служители, работодатели, експерти, социални партньори и министерства е използването в максимална степен на съществуващия потенциал на местни въглища, като ресурс за производството на електроенергия.

Миналата седмица министър Теменужка Петкова отново подчерта, че усилията на правителството са насочени към продължаването на работата на централите – производството на електроенергия от въглища при спазването на екологичните изисквания. Политиката на правителството е ясно заявена и в Интегрирания национален план за енергетика и климат. В Плана, който е одобрен от Европейската комисия е посочено, че до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., България ще продължи да използва потенциала на топлоелектрическите централи, произвеждащи електроенергия от въглища.

– Какво ще пожелаете на Източномаришките миньори по повод професионалния Ви празник?

– Преди пожеланията, искам да изкажа своята искрена благодарност към своя екип и към всички работници и служители на дружеството за постигнатите резултати, за тяхната устойчивост и професионализъм.

На всички пожелавам здраве, късмет, лични и професионални успехи и работещ комплекс „Марица-изток“.

 

den minyora 2020 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема