Европа е жертва на кръгове от САЩ с пари и власт, които искат промени в енергетиката

Европейската асоциация за въглища и лигнити (EURACOAL) публикува доклад за финансирането на кампаниите срещу добива и използването на въглищата. Според доклада, неправителствени организации, финансирани от свръхбогати донори, изпълняват мощни кампании в държави от Европейския съюз.

Целта е чрез тях да се въздейства върху политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката в полза на предпочитани от определени кръгове в САЩ решения. Това се прави независимо от това какви ще бъдат последствията и цената за европейските потребители. Това е една история за пари и власт; история, в която Европа се разглежда като „лаборатория на света“ - се коментира в доклада на Европейската асоциация за въглища и лигнити.

Обществените кампании срещу въглищата са представени като същности, като движения, свързани с действията в областта на климата, но всъщност са добре дирижирани от няколко организации с огромни бюджети. Например, Европейската фондация по климата всяка година харчи 26 милиона евро в Брюксел за лобиране срещу използването на въглищата. Възникна и сложна мрежа от сервилни неправителствени организации, които срещу заплащане повтарят призива за действия, засягащи промените на климата. Заедно с европейските правителства и Европейската комисия те упражняват значително влияние, като използват добре платени професионални агенти. Същото съобщение се появява от много влиятелни хора.

EURACOAL не поставя под въпрос климатичните промени и необходимостта да се действа. Асоциацията подкрепя прогреса чрез използването на по-чисти, по-ефективни технологии. Те могат със сигурност да намалят емисиите на СО2 с 30% или повече и при по-ниски разходи за консуматорите, отколкото всяка алтернатива. Конвенционалното производство на електричество от въглища е гъвкаво и надеждно, като задоволява 28% от търсенето на електричество в ЕС. То ще има важна роля през следващите години, за да бъде резерв на нарастващото производство от вятърни турбини и соларни фотоволтаици, които не произвеждат нищо в тъмните нощи без вятър. С улавянето и съхранението на въглеродния диоксид електроцентралите на въглища ще бъдат конкурентна алтернатива на други нисковъглеродни технологии, всички от които ще бъдат необходими за задоволяване на нарастващото търсене на електричество.

Генералният секретар на EURACOAL Брайън Рикетс предупреждава опасностите от „проекта, който ще разруши нашия начин на живот и ще го замени с експеримент, изпълнен от елита, чиято цел е да оказва влияние върху политическите стратези в Европейския съюз, да има власт над гражданите на ЕС и нова концентрация на богатство, взето от всички нас“.

* * *

Европейската асоциация за въглища и лигнитни въглища (EURACOAL) представлява интересите на производителите на въглища, вносителите на въглища и потребителите на въглища в Брюксел. Асоциацията има 33 членове от 20 страни.

EURACOAL

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Европейската асоциация за въглища и лигнити (EURACOAL)