Общо събрание на Съвета на ректорите в Република България

Общо събрание на Съвета на ректорите в Република България се проведе в Тракийски университет – Стара Загора

Със среща с министъра на образованието и науката проф. Николай Денков започна Общото събрание на Съвета на ректорите в Република България в Тракийски университет – Стара Загора. Участниците в него бяха всички ректори на университети в страната, а събранието се проведе при следния дневен ред:

 1. 1. Отчетен доклад за дейността на Съвета на ректорите на ВУ в РБ за 2020г.
 2. 2. Приемане на нови членове на Сдружението на Съвета на ректорите на
 3. висшите училища в Република България.
 4. 3. Изменение и допълнение на Устава на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България
 5. 4. Разни:
  • Обсъждане на писмо от Асоциацията на частните университети
  • Споделяне на опит – концепция за създаване на виртуален Център за
  • трансфер на технологии
  • Обсъждане на кандидатстване за членство в EUA
  • Обсъждане на общо участие в борси в чужбина, срещи с български
  • неделни училища и др.

DSC 1635

DSC 1658

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема