Тракийският университет представи своята структура и възможности пред младите хора

Тракийският университет представи своята структура и възможности пред младите хора

Пандемичните условия предизвикаха необходимостта от едно по-различно и креативно провеждане на кандидатстудентската кампания в Тракийския университет. Поради тази причина „Денят на отворените врати“ прерасна във „Фестивал на знанието“, който е на път да се превърне в своеобразна традиция за висшето учебно заведение в Стара Загора.

След неговото първо издание, което се проведе през май 2021 година на форума на Ректората в Студентски град, този път информационните щандове бяха разположени по бул. „Цар Симеон Велики“. Посетителите имаха възможността да се запознаят отблизо с част от практическата дейност на специалностите в различните факултети и структурни звена.

Една от основните цели на събитието си остава представяне на възможностите за продължаване на образованието пред кандидат-студентите, които все още не са взели окончателно решение в каква специалност да изберат да се развиват. От своя страна Фестивалът е и добра възможност студенти и преподаватели да се запознаят помежду си, както и с дейностите на своите колеги извън собствените факултети и научни области.

Студентите от емблематичния за Тракийския университет Ветеринарномедицински факултет и техните преподаватели бяха подготвили представяне на учебни модели, с които работят в първия в България „Ветеринарен симулационен център“ от типа Clinical skills lab.

На информационния щанд на Медицинския факултет, който само преди няколко дни отпразнува своя 40-годишен юбилей, бяха представени различни микроскопски препарати, както и макети на органи, а отзивчиви студенти разясняваха в детайли особеностите на обучението по медицина в Тракийския университет

На щанда на факултета доайен  – 100-годишния Аграрен факултет на Тракийския университет – освен с богат набор от информационни материали, присъстваха и различни видове билки, растения и макети на селскостопански животни. Факултетът предлага обучение по специалности свързани с животновъдство, растениевъдство, екология. Някои от тях са вече добре познатите и утвърдени като „Зооинженерство“, „Агрономство“ и „Екология и опазване на околната страна“ и „Аграрно инженерство“, а други са уникални специалности за страната като „Рибовъдство и аквакултура“ и „Агрономство и етерично-маслени култури“.

Студентите на Педагогически факултет демонстрираха щафетни спортни игри, представиха танц с жестомимичен превод, изложиха свои красиви рисунки и предложиха на посетителите да се включат в различни предизвикателства – писане върху пясък, изписване на глаголически символи, рисуване и оцветяване с различни материали, както и демонстрация компютърни умения. Педагогическият факултет предлага широк спектър от специалности като „Предучилищна педагогика“, „Начална училищна педагогика“, „Чуждоезиково обучение с английски език“, „Педагогика на обучението по изобразителното изкуство и графичен дизайн“, „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“, „Специална педагогика“ и „Социална педагогика“. През последните години тези специалности са все по-търсени сред кандидатстудентите, заради повишаване на обществения престиж на учителите и на въведените финансовите стимули на национално ниво, свързани с педагогическите професии.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол представи специалностите: „Автотранспортна и земеделска техника“, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“, „Автоматика и компютърни системи“, „Електротехника“, „Индустриално инженерство“, „Топло и газоснабдяване“, „Технология на храните“ и нововъведената специалност от тази учебна година „Компютърни системи и комуникации“. Най-новата магистърска програма е „Топлоенергийни и екологични системи и технологии“. На щанда на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол посетителите имаха възможността да експериментират с различни високотехнологични инструменти и да изгледат видео презентация за дейността на факултета.

На своя щанд представителите на Филиал Хасково предлагаха провеждане на някои базови изследвания като измерване на кръвно налягане. Филиалът в Хасково предлага обучение на здравни специалисти по Кинезитерапия, Акушерство, както и на медицински сестри.

На щанда на Медицински колеж се демонстрираха особеностите на работата на медицинските лаборанти, рехабилитаторите, помощник фармацевти, медицински козметик, медицински оптик и ортопедичен техник. Последните две специалности са въведени от тази учебна година.

Фокусът при Стопанския факултет беше представянето двете професионални направления в областта на икономиката и на информационните технологии и компютърните системи. Специалностите, които се предлагат в Стопанския факултет са „Бизнес икономика“, „Регионална икономика и управление“, „Местни финанси“, „Информационни технологии в икономиката и управлението“, „Аграрна икономика и управление“, „Софтуерно инженерство“ и „Информационни технологии“.

На щанда на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) се показват най-новите предмети, които са включени в квалификационните форми с учителите от страната. Демонстрирани бяха и най-актуални STEM технологии (наука, технологии, инженерство и математика), легодюкейшън, роботизирани играчки, както и компютърна лаборатория, с която могат да бъдат измервани различни показатели като температура, пулс, атмосферно налягане и влажност на въздуха.

Свой щанд имаха и чуждестранните студенти, които се обучават предимно в специалностите медицина и ветеринарна медицина, тъй като обучението по тези специалности се предлага и на английски език. Сред студентите Англоезично обучение при Медицински факултет и Ветеринарномедицински факултет има представители на Великобритания, Индия, Пакистан, Ирландия и др. От тази година те са основна движеща сила на новосформирания представителен отбор по крикет на Тракийски университет, който взе призовото 3-то място на провелия се в София турнир, посветен на Европейската седмица на спорта. Освен някои от особеностите на своята култура, чуждестранните студенти не пропуснаха възможността да запознаят посетителите и с успехите на отбора по крикет.

В ранния следобед „пейзажът“ се обогати с агънца, понита, теленце, които представляваха изключителна атракция за най-малките. Животни са отглеждани в Академичния технологичен комплекс (АТК) при Тракийски университет, който осъществява научно-производствена дейност, внедрява научни постижения, разработки и реализация на проекти. Основната цел с производството на продукти в университета е свързана с практическата част на обучението на студентите от Аграрния и Ветеринарномедицинския факултет, които участват в целия процес – от земята до трапезата. Сирене и кашкавал са първите продукти, които пусна Тракийски университет – Стара Загора след патентоване на марката, носеща името на висшето училище.

Партньорите на Тракийски университет – Спасителният център за диви животни „Зелени Балкани“ присъстваха с техните неизменни другари – птиците, с които всички имаха възможност да си направят атрактивни снимки, както и да се запознаят в детайли с дейността на „Зелени Балкани“, свързана с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени от изчезване диви животни, и екологично образование.

От 18 часа празника се измести в пространството пред община Стара Загора. Културната програма започна с участието на Студентски фолклорен ансамбъл при Югозападен университет „Неофит Рилски“ с главен художествен ръководител проф. Николай Цветков и Фолкорна група „Песнопойки“ с ръководител доц. д-р Бинка Добрева. След тях на сцената излязоха студентките по ветеринарна медицина Екатерини Тартани и Хриса Факу, които поднесоха музикален поздрав с „Новата гръцка музика“. Програмата завърши с концерт на студентския рок състав „Макрофагос“ с ръководител д-р Йордан Стоянов. Водещи на събитието бяха чаровните Ивана-Антония Гайдарова – студентка по ветеринарна медицина и Йованче Алексовски – студент по медицина в Тракийския университет. Свои приветствия отправиха главният секретар на Тракийския университет доц. д-р Ани Златева, както и зам.-кметът на община Стара Загора Милена Желева.

festival na znanieto stara zagora 01

festival na znanieto stara zagora 06

festival na znanieto stara zagora 03

festival na znanieto stara zagora 05

festival na znanieto stara zagora 10

festival na znanieto stara zagora 07

festival na znanieto stara zagora 08

festival na znanieto stara zagora 09

festival na znanieto stara zagora 11

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема