Ветеринарномедицинският факултет на Тракийски университет – Стара Загора получи европейска акредитация

Ветеринарномедицинският факултет на Тракийски университет – Стара Загора получи европейска акредитация

На 8 юни 2022 година на редовно заседание в Цюрих, Европейският комитет за висше ветеринарномедицинско образование (ECOVE) взе решение по процедурата за европейска акредитация на Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски университет – Стара Загора. Становището на експертите е за акредитация и то е присъдено единодушно от всичките девет независими членове на Експертния съвет.

Окончателното решение е подписано от председателя на ECOVE проф. Флориан Бюхнер.

Европейското признание на Ветеринарномедицинският факултет на Тракийски университет – Стара Загора е гордост за цялата ветеринарномедицинска общност в България, казват от академичната общност.

vmf

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема