Заплащането на труда без осигуровки ощетява бюджета с над 300 млн. лева годишно

Заплащането на труда без осигуровки ощетява бюджета с над 300 млн. лева годишно

Над 300 млн. лева годишно е щетата за бюджета от „заплата в плик“, изчисляват от дирекция „Управление на риска“ в Националната агенция за приходите. Преди десетилетие тази сума е била над 400 млн. лева, намаляла е вследствие на предприети мерки и различни икономически фактори. Най-рисковите сектори, в които е практика да се изплаща част или цялото възнаграждение „под масата“, са в търговията на едро и дребно, строителство, хотелиерство и ресторантьорство.

Най-губещи от недекларирания доход остават служителите, които се осигуряват на по-нисък от реалния размер на заплатата си и по този начин се лишават от редица осигурителни права. Те могат да изчислят загубите си с помощта на калкулатора на сайта: www.zaplatavplik.bg, като въведат заплатата, на която се осигуряват и тази, която реално получават.

„Ако работник реално получава 1500 лева, но работодателят му го осигурява на минималната работна заплата, загубата за служителя в следващите 30 години е близо 109 000 лева. В тази сума влизат пенсията, обезщетенията за майчинство и безработица, от които ще се лиши служителят. Освен това, той губи възможност да се възползва от пълния размер на по-високите данъчни облекчения за деца, тъй като те се изчисляват върху заплатата, на която се осигуряват лицата“, коментира Николай Петков, директор на дирекция „Управление на риска“ в НАП.

С цел да запознае работниците с рисковете, ако се съгласят да се осигуряват на по-нисък от реалния си доход, приходната агенция стартира кампания „Заплата в плик“. Тя акцентира върху ползите за обществото от доброволното деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски, както и на щетите, които причинява недобросъвестното поведение. Чрез социални канали на НАП се разяснява какви биха били последствията за работници и работодатели, ако получават или дават заплата в плик. В поредица от подкаст издания в YouTube канала на приходната агенция, експерти разкриват рисковете, които поемат и двете страни, когато избягват декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. Потребителите могат да изразят и своето мнение по темата за недекларираните възнаграждения или т. нар. „заплата в плик“ като попълнят анкетата на НАП.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg