Службата за противопожарна безопасност в „Мини Марица-изток“ навършва 68 години

Районната служба по противопожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) в „Мини Марица-изток“ ЕАД отбелязва 68 години от създаването си. Основните направления на дейността на службата са осъществяването на държавен противопожарен контрол в действащите и новостроящи се обекти и извършването на пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности.

С контролната, превантивната и оперативната си дейност службата допринесе за намаляването на броя на пожарите, авариите и експлозиите и създаде по-добри условия за ефективна и безаварийна работа на дружеството.

За изминалия период на 2020 г. са проконтролирани 158 дейности, издадени са 29 противопожарни разпореждания с 29 предписани мероприятия представляващи потенциална опасност за възникване на пожари.

Противопожарната служба на Мини Марица-изток

Погасени са 31 пожара, от които 1 с минимални загуби и 30 без загуби (сухи треви и въглищен прах). При 52 дежурства са извършвани пожароопасни работи. Пожарът с минимални загуби е възникнал на втори юли в рудник „Трояново 3“ на Трансформатор 6 KV до станция 3541 на РТНК 5.

Незаетият щат на РСПБЗН от осми септември е попълнен с трима служители - водачи на специален автомобил.

С оперативно-техническата си дейност и навременната си и ефективна намеса при възникналите пожари, наводнения и аварии, службата предотврати усложняването на създалите се ситуации, разрастването на запалванията и по този начин не допусна нанасянето на големи щети в обекта. Това е резултат от съвместната професионална дейност на пожарникари и ръководния състав в „Мини Марица-изток“ ЕАД. Взетите превантивни решения от дружеството за приоритетни инвестиции в пожарообезопасяването са управленски решения, които допринасят за минималните материални загуби от пожари и без човешки жертви. Те мотивират служителите от РСПБЗН „Мини Марица изток” ЕАД за постигнатите отлични резултати при подготовката и в доказването на висок професионализъм по обезопасяването на обекта.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: