Пръскат с вертолет срещу вредител, пчеларите да защитят пчелните семейства

Държавно ловно стопанство „Мазалат“, териториално поделение на Югоизточно държано предприятие - Сливен уведомява, че ще бъде проведена авиоборба срещу биологичен вредител – борова процесионка с вертолет.

borЩе се пръска черен бор в землищата: Голямо Дряново, Горно Сахране, Скобелево, Тъжа, Манолово и Осетеново.

Пръскането се извършва от 27 до 29 септември от 06:00 до 12:00 часа, съобщиха от пресцентъра на Община Казанлък.

Да се ограничи движението на хора и животни, а пчеларите да предприемат мерки за защита на своите пчели и пчелни семейства, призозават от Държавното ловно стопанство.

www.infoz.bg

Теми: