Обявено е частично бедствено положение в община Опан

Кметът на община Опан Генчо Колев обяви със своя заповед частично бедствено положение на територията на община Опан в следните кметства и кметски наместничества: Опан, Бяло поле, Васил Левски, Тракия и Бял извор. От 20:00 часа на 2 юни е въведен в изпълнение Общинският план за защита при бедствия.

opanБедственото положение е въведено заради интензивните валежи в района, започнали около 16:00 часа на 2 юни. Те причиниха наводнения в домовете на много хора и в селскостопански постройки. Силният вятър е съборил дървета, има залята от водата инфраструктура, преливащи дерета.

Със същата заповед се забранява влизането, пребиваването и движението на моторни превозни средства в района на бедствието, освен тези на екипите от единната спасителна система и тези за продоволствено снабдяване на населението. Задължават се кметските наместници при продължаващо покачване на водата в деретата в рамките на селата да организират временно изваждане на застрашеното население и настаняването му в подходящи жилища.

Срокът на действие на кметската заповед е до 20:00 часа на 6 юни.

www.infoz.bg  www.infoz.bg