Бившият градоначалник на Гурково Иван Иванов обжалва изборите за кмет

Бившият градоначалник на Гурково Иван Иванов обжалва изборите за кмет на общината

Кметът на Гурково през мандат (2015 – 2019 г.) Иван Иванов обжалва изборите за градоначалник на общината. В Административен съд – Стара Загора е образувано дело по негова жалба против решението на Общинската избирателна комисия, с което на втори тур беше избран кандидатът на ДПС Мариан Цонев. Той получи 1328 гласа, а кандидатът на ГЕРБ Иван Иванов – 1312 гласа.

Според жалбоподателя атакуваното решение е незаконосъобразно, постановено при съществени процесуални нарушения и е в противоречие с материалния закон. На основание чл. 459, ал. 4 от Изборния кодекс той иска от съда да постанови спиране на изпълнението на решението на Общинската избирателна комисия.

След изборния ден в Общинската избирателна комисия - Гурково, са постъпили два сигнала за неправилно отчетен вот, което би се отразило на изборните резултати. И двата са оставени без разглеждане.

За www.infoz.bg Иван Иванов уточни, че иска повторно преброяване на бюлетините, тъй като е получил информация от представители на ГЕРБ в секционни комисии, че недействителни бюлетини са отчетени в полза на опонента му от ДПС. Също така, в протокола на Общинската избирателна комисия в графата (Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9 от протоколите на СИК) - са отбелязани 29 броя. Разликата между кандидата на ГЕРБ и спечелилия изборите за кмет на Гурково е 16 гласа.

Административен съд – Стара Загора се произнесе с определение и остави без уважение искането на Иван Иванов за спиране на изпълнението на решението на ОИК – Гурково за избиране за кмет на Община Гурково, като неоснователно. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12 ноември от 10:00 часа.

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

Теми: