Близо 200 домакинства подадоха заявление за преход към алтернативни форми за отопление по програма LIFE в община Стара Загора

Близо 200 домакинства подадоха заявление за преход към алтернативни форми за отопление по програма LIFE в община Стара Загора

Приключи оценката на подадените заявления за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Община Стара Загора, включени в Пилотната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.

За участие в Пилотната фаза на проекта желание са заявили 198 кандидати от Стара Загора. Те са подали заявления и отговарят на всички критерии за допустимост за участие в схемата за подмяна на отоплителните уреди.

Предвид обстоятелството, че заявените при кандидатстването отоплителни уреди се различават от одобрената квота на допустимите за прилагане устройства, е изготвен списък на одобрените кандидати. Той е съобразен с ограниченията в бюджета и квотите за намаляване на емисиите от фини прахови частици.

Класирането на кандидатите в случаите, когато подадените заявления за получаване на отоплителен уред от дадена квота са повече на брой от възможностите за удовлетворяване на желанията, е извършено по критериите за състезателен подбор, обявени в Поканата за участие в Пилотната фаза на проекта.

Подадените заявления за кандидатите, които не са одобрени за участие в Пилотната фаза, ще се считат за подадени за основната фаза след препотвърждаване на някои обстоятелства, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

Последващите действия, които одобрените кандидати следва да извършат са:

  1. В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 15.05.2020 г.) представя в общината технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред – двуконтурен газов котел) съгласно изискванията на нормативната уредба;
  2. В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 15.05.2020 г.) представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

Документите следва да се предоставят в деловодството на Община Стара Загора на адрес бул. „Цар Симеон Велики“ 107.

Списъкът на одобрените кандидати и резервните такива по квоти отоплителни уреди можете да намерите ТУК.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg