Международният младежки център в Стара Загора ще представи публичен отчет за дейността си

На 20 януари (сряда) от 11:00 часа ще се проведе публичен отчет за реализираните дейности и постигнатите индикатори на Международен младежки център Стара Загора, за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. Събитието ще се проведе онлайн в платформата Google Meet на следния линк: https://meet.google.com/cqn-iadj-pqk.

megdunaroden mladegki centar

През изминалата година Община Стара Загора спечели проект за разширяване дейността на Международния младежки център. Одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекта „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“, по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, е насочена към надграждане на дейността на центъра и разширяване на обхвата на Международния младежки център в Стара Загора.

Екипът за управление на проекта и екипът за изпълнение на младежките дейности отправят покана за участие в събитието към всички партньори, млади хора и заинтересовани страни.

www.infoz.bg  www.infoz.bg