Проведоха се първите онлайн предварителни изпити за 2021 г. в Тракийския университет

В Тракийския университет в Стара Загора се проведоха първите онлайн предварителни изпити от кандидатстудентската кампания за 2021 г. Над 250 кандидат-студенти заявиха желание да проверят предварително знанията си по обща езикова култура и чрез тестовете по биология, математика, география и обща техническа подготовка. Варианти за различните изпитни формати бяха изтеглени от кандидат-студенти.

tru i1

Това стана в Казанлък, Стара Загора и Ямбол пред присъстващите виртуално участници в изпита и квестори в залата.

Заявилите желание за участие в изпита по обща езикова култура писаха текст на тема: „Моята Родина“. За теста по биология бе изтеглен вариант 4, по математика изтегленият вариант бе 3, а за география и обща техническа подготовка съответно варианти 1 и 2.

Ректорското ръководство желае успех на всички кандидат-студенти и ги очаква да започнат своето обучение в Тракийския университет в желаната от тях специалност през 2021 година!

 

tru i2

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема