Студенти от Тракийския университет представят изложба „Земята няма реплика 2.0“

На 3 юни 2022 г. от 18 часа в Културен център „Стара Загора“ ще се открие изложба „Земята няма реплика 2.0“. Тя съпътства научно-популярна конференция под наслов „Дни на науката и иновациите: Чиста енергия. Състояние и перспективи“. Целта е зрителите да се провокират чрез средствата на визуалното и дигитално изкуство и да се замислят върху важни за обществото екологични проблеми.

Изложбата „Земята няма реплика 2.0“ и показва и възможните пътища за тяхното преодоляване, чрез използването на възобновяеми енергийни източници. Тя е своеобразно продължение на артистично събитие, реализирано през 2021 г. от студенти, обучаващи се в специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“ в Педагогическия факултет на Тракийския университет.

Студентските артексперименти носят заглавия „Водород“, „Вода“, „Гея“, „Корал“, „Риба“, „Ядро“ и следват ясна концепция. Желанието на студентите е да рециклират вече използвани материали при сътворяване на артинсталациите, затова използват хартия, салфетки, сламки, капачки, метал, мрежа, фолио и др. Това прави всяка една работа много различна, силно въздействаща и вълнуваща със своето послание.

В изложбата са включени също и 45 плаката, свързани с Глобалните цели за устойчиво развитие и алтернативните източници на енергия.

Автор на плаката и корицата: Анита Илиева – студентка във втори курс на специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“.

Към събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/1340069049808164

zemyata tru

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg