Австрийския аграрен клъстер съвместни проекти Тракийския университет

Австрийският аграрен клъстер планира съвместни проекти с Тракийския университет

Делегация от Австрия начело с Филип Купфер – търговски съветник към Посолството на Австрия в България, посети Тракийския университет в Стара Загора. Г-н Купфер беше придружаван от д-р Кристиан Бравенц, аташе на Австрия по аграрните въпроси за България и региона, и Херман Виезер, генерален мениджър на Австрийския аграрен клъстер (AAC – Austrian Agricultural Cluster).

По време на работната среща с ректора на университета, проф. д-р Добри Ярков, бяха дискутирани актуалните предизвикателства пред аграрния сектор и възможностите за съвместни проекти между Тракийски университет и Австрийския аграрен клъстер. Бяха набелязани и конкретни инициативи през следващите месеци с участието на представители на българския и австрийски агробизнес, студенти, преподаватели и други заинтересовани страни от двете държави.

Австрийският аграрен клъстер е експортно ориентирана асоциация на най-иновативните австрийски производители на селскостопански, хранително-вкусови и възобновяеми енергийни технологии, обединяваща австрийските развъдни асоциации (говеда, овце и кози, свине), както и водещите австрийски производители на помещения за отглеждане на животни, интелигентно земеделие и технологии за преработка на храни (месо и мляко). Мисията на клъстера е да подкрепя трансформацията и иновациите в земеделието чрез качествени продукти и услуги, движейки се устойчиво и отговорно за растеж с по-силна и по-тясна интеграция на заинтересованите страни в агробизнеса.

Делегацията беше придружавана от г-жа Светлана Боянова – съветник на министър Явор Гечев и ръководител на Института по агростратегии и иновации, съобщиха от университета.

trakia uni 01

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема