Община Стара Загора ще е единствената в България, която ще реализира проект за справяне с текстилните отпадъци

На извънредно заседание с три предложения се събра на 1 юни Общинският съвет в Стара Загора. Старейшините дадоха единодушно съгласие за участие на Община Стара Загора като партньор по проект „Напреднали кръгови решения за текстилните отпадъци в Европейски общини“, чрез финансиране по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“.

Основната му цел е проучването, споделянето и прилагането на нови практики при управлението на този вид отпадни продукти.

„Община Стара Загора ще бъде единствената в България, която ще е част от този проект. Той ще се реализира в 2 фази и ще продължи 4 години. Включени са държави с опит като Швеция, Испания, Италия, Португалия, Франция и други. Вярвам, че така ще създадем наша работеща стратегия за оползотворяването на текстилни отпадъци“ – представи предложението ресорният зам.-кмет Радостин Танев. От думите му стана ясно още, че в проекта се залага и стимулиране и повишаване на ангажираността и знанията на местните общности по темата.

По време на 55-ото извънредно заседание на местния парламент беше определен представител на Община Стара Загора, в качеството ѝ на акционер в Университетска болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, за участие в редовно общо събрание на акционерите, свикано за 29 юни 2023 г. (четвъртък) от 11:00 часа и определяне на становището на община Стара Загора по проектите за решения по дневния ред. Упълномощен за участие и даване на вот е Стефан Анков.

Obs

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема