Степен орел се върна в природата след лечение

Степен орел се върна в природата след лечение

Екземпляр от редкия вид степен орел беше пуснат в природата след лечение от доброволците в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Птицата постъпила за лечение при тях на 30 април 2015 г. със счупено дясно крило.

След дълъг период на лечение и рехабилитация, екипът на Спасителния център успя да върне орела към волния живот. Птицата е маркирана с пръстен на Българската орнитологична централа и предавател, предоставен от Българско дружество за защита на птиците.

В годините след създаването си Спасителният център на „Зелени Балкани“ се превърна от място за лечение на ранени животни, в последна надежда за оцеляването на много животни от българската фауна. Той съдейства активно на Министерството на околната среда и водите в борбата му с нелегалния трафик през границата, помагайки при случаи на заловени животни, жертва на контрабанда. С това не се ограничава сътрудничеството на Центъра с МОСВ. Широкият спектър от съвместни дейности включва от всекидневен контакт с Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с приема или освобождаването на излекуваните от Центъра пострадали диви животни, през срещите и обученията, които провеждат заедно, до работата по проекти, като „Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС – белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, финансиран от ОПОС, където Центърът бе част от дейностите. А на Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) Центърът до голяма степен дължи финансовото си оцеляване, благодарение на проектите за издръжка.

Заради това, служещо за пример сътрудничество между НПО и държавна институция, в лицето на МОСВ, Спасителният център на „Зелени Балкани“ се превърна във водещо звено по отношение лечението и рехабилитацията на бедстващи диви животни не само у нас, но и на Балканския полуостров. Това доказват и десетките стажанти от Турция, Македония, Румъния, Сърбия, преминаващи през школата на Центъра на „Зелени Балкани“ всяка година.

Над 3000 деца и ученици прекрачват годишно прага на посетителския кът. Центърът се превърна в средище на екологично образование и разпространяване на природозащитната идея.

През годините Спасителният център за диви животни на „Зелени Балкани“  е претърпял метаморфози – от идея на група хора, в кауза на хиляди. И докато в първите години от дейността на днес най-добре уредената на Балканите „лечебница“ през нея минават едва 10-20 ранени диви животни годишно, сега екипът ветеринарни специалисти обгрижва над 1500 пациенти (над 90% от които птици) – всички от защитени видове. Излекуваните и освободени обратно в природата животни е между 35 - 45% от всички постъпили.

Голяма част от дейността на тази своеобразна „болница за диви животни“ всъщност е насочена към запазването или връщането на вече изчезнали видове. Във волиерите на Центъра се отглеждат над 250 птици – брадати лешояди, ловни соколи, белошипи ветрушки. До тях ще отриете керкенези, сови, бухали с трайни увреждания, които успешно се размножават, и чиито освободени малки помагат за стабилизирането на крехката численост на собствения си вид в дивата природа.

zeleni balkani stara zagora

stara zagora zeleni balkani

infoz autor   www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24