Университетска болница в Стара Загора с нова ехографска апаратура за ранна диагностика

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора продължава да обновява медицинската си апаратура. Последната доставка е от последно поколение ехографски апарати за Спешно приемно отделение на лечебното заведение и Клиниката по акушерство и гинекология. Новите технологии осигуряват възможности за бърза и точна преценка на състоянието на изследвания орган или за оценка на физическото развитие на плода по време на бременността.

Клиниките и отделенията на лечебното заведение разполагат с апаратура за ранна диагностика на спешни и планови състояния, която може да прерасне в генетична диагностика при съмнение за онкологично заболяване, съобщи изпълнителният директор на болницата проф. д-р Йовчо Йовчев.

Преди дни беше доставен апарат за анестезия в Клиниката по неонатология и Клиниката по детска хирургия за извършване на оперативни интервенции при новородени.

aparatura 1

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема