Община Стара Загора ще управлява археологически недвижими културни ценности

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологически недвижими културни ценности – публична държавна собственост, на Община Стара Загора за срок от 10 години. Недвижимите културни ценности са:

1. Античен комплекс при Западната порта на крепостта Августа Траяна, намиращ се в град Стара Загора, кв. „Възраждане“, заемащ площ от 6852 кв. метра.

stara zagora

2. Античен комплекс в южната част на Августа Траяна (Археологически обект „Централен площад“), намиращ се в Стара Загора, с площ от 12 657 кв. метра.

3. Останки от антична сграда с мозаичен под и защитно монолитно покритие и подход за посетители, в град Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 34, с площ от 120 кв. метра.

4. „Неолитни жилища“ в източната част на селищна могила „Окръжна болница“, със застроена площ 363 кв. метра, включваща експозиционна зала и сервизни помещения.

 

Дейностите, свързани с опазване на културните ценности и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей – Стара Загора.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg