В Стара Загора ще започна пилотен проект за създаване на водородна долина

Изпълнението на териториалните планове за справедлив преход беше част от темите в рамките на четвъртото издание на форума „Социален диалог за обществени политики: Нов енергиен микс – към изпълнението на Териториалните планове за справедлив преход“. Събитието се проведе на 29 ноември в Стара Загора и се организира от Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора.

Сред участниците във форума бяха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, областният управител на област Стара Загора Ива Радева, представители на бизнеса, синдикатите и неправителствените организации. От страна на Министерството на енергетиката участва Христина Стоичкова, началник отдел „Международно сътрудничество в областта на енергетиката“.

forum sz

В изказването си по време на дискусията тя подчерта важността на синхронизираната работа между българските ведомства, които имат отношение към темите, залегнали в Териториалните планове за справедлив преход. По думите ѝ изключително важна е и местната активност по региони, тъй като Териториалните планове за справедлив преход залагат една рамка за развитие на регионите, засегнати от енергийния преход, но също толкова важни са идеите на местно ниво и практическата реализация. Стоичкова подчерта също комплексния подход, който се прилага от страна на министерството, включително и чрез търсене на други източници за финансиране на дейности, с цел запазване на енергийния профил на региона на Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Министерство на енергетиката.

В рамките на събитието беше изтъкнато, че в Стара Загора ще стартира пилотен проект за създаване на водородна долина. Този и други проекти и инициативи биха могли да се финансират от Фонда за справедлив преход, чието основно предназначение е да подпомага малките и средните предприятия, да стимулира създаването на нови работни места и преквалифицирането на работниците. Христина Стоичкова отбеляза, че се работи активно за осигуряване на допустимост и на големите предприятия, както и, че се предвижда финансиране на дейности по подготовка на земите за нови икономически дейности и създаването на индустриални зони.

Участниците в дискусията се съгласиха, че разработването на нови чисти технологии, инвестициите във възобновяеми енергийни източници, чист водород и съхранение на енергия, както и енергийната ефективност, следва да бъдат основна част в процеса на енергийна трансформация.

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема