Общинският съвет в Стара Загора прие декларация за критичното финансово състояние на ТЕЦ „Марица изток 2“ и „Мини Марица-изток“

Общинските съветници в Стара Загора разгледаха близо 60 предложения на редовно заседание, проведено на 29 февруари 2024 г. Те приеха Община Стара Загора да възобнови членството си в Регионалната асоциация на общините „Тракия“. В момента сдружението има 27 членове – общини от 7 области.

Основната дейност на РАО „Тракия“ е диалог, обмен на опит и добри практики в общинското управление и регионалното развитие, обучения на служители и общински съветници, както и за подготовка за изпълнение на проекти с европейски средства. Подкрепена беше и декларация за критичното финансово състояние на ТЕЦ „Марица изток 2“ и „Мини Марица-изток“ и растящото социално напрежение в региона.

Местният парламент не даде съгласие за създаване на временна комисия в Общинския съвет, която да проучи  обществения интерес и потребностите на гражданите в общината за необходимостта от създаване на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина.  

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров, в качеството си на вносител от името на Общинска администрация, оттегли за разглеждане на първо четене Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

По време на февруарската сесия от Сдружение „Спаси Стара Загора“ зарадваха общинските съветници и ръководството на администрацията с мартеници по повод утрешния празничен ден.

obs sz copy

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема